Projektový den - Hudební nástroje hravě

12. února 2021

Projektový den - Hudební nástroje hravě

Ve školní družině při ZŠ Sezemice jsme uskutečnili projektový den s názvem Hudební nástroje hravě.

Projekt vedla paní vychovatelka Mgr. Věra Ryšavá a odbornice Ivana Šimková, která má vystudovaný hudební obor na ZUŠ - hru na housle.  Projekt se konal v homogenní skupině a děti byly poučeny o bezpečnosti a pravidlech chování během konání projektového dne. Na začátku projektu jsme si s dětmi vyprávěly o hudebních nástrojích.

Odbornice zahrála několik lidových písní na housle a představila dětem jednotlivé části houslí. Paní vychovatelka připravila kvíz o houslích a s dětmi si zahrála taneční hru. Některé děti si připravily svá vystoupení a zahrály na klávesy nebo na flétnu.

V druhé části projektu odbornice zahrála na kytaru a představila ji dětem. Paní vychovatelka zorganizovala program s drumbeny. Děti měly příležitost vyzkoušet si hru a týmové hry s tímto nástrojem. Ve třetí části projektu nám odbornice ukázala ukulele a zahrála na něj. Děti měly příležitost vyzkoušet si doprovodné hudební nástroje jako např. triangl, ozvučná dřívka, kastaněty, tamburínu. Vytvořily jsme skupiny složené z dětí, které si připravily svá umělecká hudební improvizovaná vystoupení a předvedly je ostatním kamarádům.

Na závěr jsme si zahráli pantomimickou hru na hádání a rozpoznání hudebních nástrojů a děti nám vyprávěly své pocity a zážitky z připraveného projektového dne.

Klára Knotková

Sjezdovka ve školní družině 28. ledna 2021 Jaro klepe na vrátka 8. března 2021