Podzimní dílny ve školní družině

7. listopadu 2017

Podzimní dílny ve školní družině

Dne 17. 10. byl pro děti ze školní družiny připraven program, při kterém si mohly vyrobit podzimní výrobek.

Každé oddělení školní družiny mělo výrobek jiný, tudíž se děti mohly
rozhodnout, do jakého oddělení půjdou a co si vyrobí. Akce se velmi vydařila a děti si domů odnášely svá povedená díla.

Bc. Petra Sůrová

Mgr. Olga Doskočilová

Halloween, Tajemná komnata a diskotéka 7. listopadu 2017 Svatý Martin 27. listopadu 2017