Projekt Dopravní výchova

9. listopadu 2017
Projekt Dopravní výchova
V měsíci říjnu 2017 proběhl na naší škole projekt zaměřený na dopravní výchovu žáků.

Náplň projektu byla rozdělena do 3 kategorií podle věku žáků. Nejmladší žáci (1. - 3. třída) si vyzkoušeli své řidičské umění na dočasně vytvořeném dopravním hřiští v tělocvičně školy firmou Dopravní hřiště.eu. Malí řidiči jezdili na krásných autíčkách, dodržovali dopravní značky, řešili dopravní situace. Výstupem projektu těchto žáků byly nádherné výkresy s nějakou dopravní situací.

Žáci 4. - 6. ročníku se zúčastnili praktických i teoretických úkolů, které pro ně připravila Městská policie Sezemice. Vyzkoušeli si 1. pomoc při dopravní nehodě, zopakovali si, jak správně má být vybaveno kolo, napsali si kontrolní test. Výstupem projektu těchto žáků byly dopravní testy. Žáci 6. ročníku ještě využili dopravní hřiště, které nám dočasně ve škole postavila Střední průmyslová škola automobilní v Holicích. Odpoledne si na tomto hřišti svou jízdu na kolech nebo koloběžkách vyzkoušeli i žáci školní družiny.

Nejstarší žáci (7. - 9. třída) navštívili v Holicích Servisní den, který pořádala Střední průmyslová škola automobilní. Vyzkoušeli si simulace jízdy a autonehody, prohlédli si dílny, předvedli své cyklistické umění. Výstupem z projektu byla vypracovaná úvaha na téma Nehoda není náhoda.

Projekt se opravdu vydařil a poděkování patří všem, kteří se společně s námi na projektu Dopravní výchova podíleli. Děkuji SPŠ automobilní v Holicích, Městské policii v Sezemicích a firmě Dopravní hřiště.eu.

Mgr. Marie Krátká

Mgr. Marie Krátká

Fotogalerie