Čertovské odpoledne

16. prosince 2020

Čertovské odpoledne

Pro děti ze školní družiny bylo připraveno čertovské odpoledne.

Pro děti školní družiny byly připraveny různé aktivity. Vyráběli se čerti, hrály se čertovské hry, také se skládaly puzzle. Neodmyslitelně k tomuto odpoledni patřila diskotéka v každém oddělení školní družiny. Celé odpoledne děti mohly strávit v tématickém kostýmu. Na závěr dostaly sladké odměny, které pro ně zanechal v družině čert s Mikulášem a andělem. Čertovské odpoledne jsme si všichni náramně užili.

Klára Knotková

Tvoření ve školní družině 3. prosince 2020 Projektový den - Polytechnické vzdělávání 20. ledna 2021