Změna termínu voleb do školské rady

9. prosince 2020

Změna termínu voleb do školské rady

Základní škola Sezemice, okres Pardubice vzhledem k epidemiologické situaci ve státě přesouvá volby zástupců zákonných zástupců žáků do Školské rady při ZŠ Sezemice na úterý 2. března 2021 od 14:30 do 17:00 hodin. Volby se uskuteční v budově školy.

Za platné je možno považovat volby, kterých se účastní více jak 50% oprávněných osob. V opačném případě proběhne další kolo voleb 9. března 2021ve stejně stanovený čas. V dalším kole voleb již podmínka účasti více jak 50 % oprávněných voličů neplatí.

Mgr. Iva Báchorová

Mgr. Olga Doskočilová

Obrázky do nemocnice 9. prosince 2020 Adélka Šafaříková - úspěch v celostátní šachové soutěži 7. ledna 2021