SRPŠ - ŽÁDOST O PŘÍSPĚVEK

24. září 2019

Sdružení rodičů a přátel školy si Vás, rodiče žáků naší školy, dovoluje požádat o příspěvek na školní rok 2019/2020 ve výši 150 Kč, který bude vybrán prostřednictvím třídních učitelů.

Mgr. Olga Doskočilová

PŘEHLED ČERPÁNÍ Z FONDU SRPŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 23. září 2019 Pravidla čerpání z fondu SRPŠ ve školním roce 2019/2020 29. října 2019