Sběr žaludů a kaštanů

26. září 2019

Kastany

od 15. října do 17. října

Mgr. Zuzana Brandová

Nejrychlejší chlapec a dívka Pardubic na 60 metrů 2019 24. září 2019 Sběr papíru 27. září 2019