Ples SRPŠ 2020

30. června 2020

Vyúčtování Plesu SRPŠ, který se konal v letošním školním roce.

Mgr. Olga Doskočilová

Zápis ze schůze SRPŠ ze dne 22. 10. 2019 30. října 2019 Přehled čerpání z fondu SRPŠ za školní rok 2019/2020 1. července 2020