Opakování prvouky ve 2. A

24. června 2020

Img 20200624 184056 %281%29

Na konci školního roku se vždy opakuje učivo. Děti ze 2. A se 24. června vypravily na svou poslední hodinu prvouky do přírody.

Byla pro ně vyznačena trasa k akvaduktu a zpět do školy. Během cesty hledaly psaníčka s dobře ukrytými úkoly. Do odpovědí na otázky z prvouky (a také trochu z matematiky) se zapojily všechny děti. Pro zpestření se občas objevil i pohybový úkol.

Naše nejdelší zastávka byla u akvaduktu, kde jsme si povídali o této zajímavé stavbě a o vodních tocích v blízkosti našeho města.

Na závěr čekal na děti poklad. Byl dobře ukrytý ve školní knihovně. Opravdu nic nebylo zadarmo - děti musely společnými silami nejprve vyluštit rébus. Teprve potom byl odhalen poklad. 

Jsme velmi rádi, že máme ve škole kamarády - děti ze 2. B. Ty nám se svou paní učitelkou označily cestu a ukryly úkoly. Patří jim poděkování za pomoc. 

Naše středeční dopoledne se vydařilo. Bylo nám ale smutno z toho, že jsme cestou viděli poházené odpadky. Některé se povalovaly přímo u odpadkových košů. 

Mgr. Monika Dobruská

Lyžařský výcvikový kurz pro budoucí 8. ročníky 2021 - náhrada 17. června 2020 Lovci ze 2. A 13. července 2020