Zvol si info aneb orientace v mediální záplavě

23. května 2024
Zvol si info aneb orientace v mediální záplavě

Ve středu 22. 5. jsme ve škole přivítali lektorky ze studentského spolku Zvol si info při Masarykově univerzitě v Brně. V dvouhodinových workshopech provedly naše žáky osmáky (program Informační záplava) a deváťáky (program Sociální sítě) nástrahami mediálního světa. 

Program Informační záplava je zaměřen na porozumění různým motivacím, proč lidé tvoří a šíří nepravdivé informace. Seznámil osmáky s nepříliš známými příklady dezinformací. Dále si vyzkoušeli simulační hru, která jim měla zvýšit odolnost proti manipulaci. Snažili se proniknout i do jednotlivých strategií boje proti dezinformacím a posuzovali jejich přínos.

Aktuálním tématem využívání sociálních sítí se zabýval program v 9. ročníku. Deváťáci se zameřili na porozumění fenoménu FOMO (z angl. Fear of missing out, česky strach ze zmeškání nebo strach, že o něco přijdeme) a identifikaci jeho příznaků. Uvědomili si vliv dopaminu na vlastní vztah k digitálním technologiím. Snažili se pochopit principy algoritmů sociálních sítí, existenci sociálních bublin a jejich vliv na vnímání reality. Kriticky hodnotili vlastní přístup k informacím na sociálních sítích.

Děkujeme lektorkám za příjemnou atmosféru workshopu, interaktivitu programu a důležitou osvětu v rámci tématu mediální gramotnosti a stopy v digitálním světě.

Mgr. Olga Doskočilová

Fotogalerie