Výchova k občanství v 9. ročnících – respektující vztahy, gender a sexualita

26. května 2024
Výchova k občanství v 9. ročnících – respektující vztahy, gender a sexualita

Respektující vztahy, gender a sexualita jsou témata, která se formou projektového vyučování řešily v devátých ročnících při výchově k občanství. Výhodou této vzdělávací metody je propojení teoretických znalostí a praktických dovedností, podpora spolupráce a komunikace mezi žáky, rozvoj kritického myšlení a kreativity.

Žáci v rámci projektu zpracovali pravidla respektu, diskutovali o úctě a uznání, ohleduplnosti a hranicích svých i druhých. Samostatně pak dopsali komiksové příběhy, ve kterých dochází k nepříjemným situacím - k odmítnutí, sexuálnímu obtěžování nebo zesměšňování. Úkolem bylo doplnit prázdné bubliny v komiksových situacích tak, aby byla dodržena pravidla respektu. S tímto tématem se úzce pojí sexuální a genderová identita. Právě respektování různých sexuálních a genderových identit je klíčové pro vytváření inkluzivní a podporující společnosti. Každý jedinec má právo na svou identitu a zaslouží si být přijat a respektován takový, jaký je.

Respektující vztahy v dnešní společnosti jsou klíčem ke zdravému a šťastnému životu, ať už se jedná o osobní, rodinné, pracovní nebo přátelské vztahy. Respekt k hranicím druhých i k hranicím vlastním je stěžejní hodnotou a klíčovým prvkem udržitelných vztahů.

Mgr. Lucie Dlouhá

Mgr. Barbora Motyčková

Fotogalerie