Změny v přijímacím řízení na střední školy - aktuálně

17. března 2021

Změny v přijímacím řízení na střední školy - aktuálně

K 15. březnu vydalo MŠMT zatím poslední úpravu. Přehled změn a aktuální dokumenty MŠMT najdete zde.

Ředitel střední školy mohl do 8. 3. 2021 rozhodnout o nekonání přijímací zkoušky, pokud počet přijatých přihlášek ke vzdělávání byl nižší než ředitelem školy vyhlášený předpokládaný počet
přijímaných uchazečů do oboru vzdělání a formy vzdělávání nebo byl tomu počtu roven.

Řádný termín jednotné přijímací zkoušky se posouvá na 3. a 4. 5. 2021 do čtyřletých oborů vzdělávání včetně nástaveb a na 5. a 6. 5. 2021 pro víceletá gymnázia.

Náhradní termíny jsou 3. a 4. 6. 2021. U jednotné přijímací zkoušky trvá test z českého jazyka a literatury 70 minut a test z matematiky 85 minut.

Termíny školní přijímací zkoušky do oborů s jednotnou přijímací zkouškou jsou 3. a 4. 5. 2021.

Termíny školní přijímací zkoušky pro obory vzdělání bez maturitní zkoušky mohou být vyhlášeny v období od 5. 5. 2021 do 19. 5. 2021.

Od 19. do 21. 5. budou vyhlášeny výsledky přijímacího řízení.

2. až 4. 6. 2021 je nejzazší termín pro odevzdání zápisového lístku z řádného termínu přijímacího řízení.

Termín pro vydání zápisového lístku ZŠ se prodlužuje do 30. 4. 2021.

V přílohách naleznete plné znění dokumentů MŠMT k přijímacímu řízení.

1. Platné znění opatření obecné povahy k přijímacím zkouškám, k talentovým zkouškám a zápisovým lístkům

2. Shrnutí aktualit k přijímacímu řízení na střední školy ve školním roce 2020/2021

3. Optatření MŠMT, kterým se určuje časový rozvrh konání písemných testů (zkušební schéma) jednotné přijímací zkoušky v rámci 1. kola přijímacího řízení do 1. ročníku oborů vzdělání s maturitní zkouškou ve školním roce 2020/2021

Aktuální informace sledujte, prosím, i na webových stránkách středních škol.

Mgr. Olga Doskočilová

Pozvánka na oslavu Dne Země + EVVO soutěže 11. března 2021 ZÁPIS do 1. ročníku 6. dubna 2021