XXVII. ročník Minitanečních ZŠ Sezemice

4. června 2022

XXVII. ročník Minitanečních ZŠ Sezemice

V neděli 22. května proběhla v sále sezemické radnice Závěrečná prodloužená XXVII. ročníku Minitanečních ZŠ Sezemice a tanečního studia Hany Flekrové.

Osmé ročníky letos absolvovali XXII. ročník Minitanečních, který se konal v tradičním jarním termínu. Během šesti lekcí tance se žáci a žákyně naší školy naučili základní kroky k mazurce, cha che, jivu, waltzu, valčíku, polce, country i slow rocku (tedy oblíbenému ploužáku). Dále pak byli proškoleni ve společenském chování a také se dozvěděli, jak se do společnosti správně obléci. 

Tanečními lekcemi je provedla taneční mistrová z Holic paní Hana Flekrová, která si často zvala na pomoc i tanečníky z pokročilejších kurzů. Lekce nám hladce ubíhaly, a tak jsme 22. května mohli slavnostně zakončit již XXVII. závěrečnou prodlouženou, kam byli pozváni rodiče, pedagogové a přátelé školy. 

Soudě dle rozjásaných tváří rodičů i kurzistů si večer plný tance, zábavy a překvapení všichni užili. 

Poděkování za spolupráci patří dětem, rodičům, paní mistrové i městu Sezemice.

Mgr. Lucie Dlouhá

Dětský den v ZŠ Sezemice 2. června 2022 Odměna za vystoupení na školní akademii 6. června 2022