Vzdělávání na dálku

12. března 2020

%c5%a1kola

Všichni zákonní zástupci obdrželi informaci o způsobu předávání domácí přípravy žáků. Žáci a jejich zákonní zástupci jsou povinni sledovat dohodnutý e-mail a školní program Bakaláři a plnit úkoly zde uvedené.

Mgr. Zuzana Brandová

Lyžařský výcvikový kurz 7. ročníku v termínu 22. 3. - 29. 3. 2020 se neuskuteční 12. března 2020 Přijímací řízení na střední školy - úprava MŠMT 29. března 2020