Lyžařský výcvikový kurz 7. ročníku v termínu 22. 3. - 29. 3. 2020 se neuskuteční

12. března 2020

%c5%a1kola 1

Vycházíme z příkazu hejtmana Pardubického kraje a doporučení MŠMT.

Storno poplatky řešíme s poskytovatelem služeb a zřizovatelem školy. Náhradní termín LVK bude nabídnut v příštím školním roce.

Mgr. Zuzana Brandová

Informace o službách školního psychologa během uzavření školy 12. března 2020 Vzdělávání na dálku 12. března 2020