Vyřazení devátého ročníku

29. června 2022
Vyřazení devátého ročníku

28. červen 2022 byl významný pro všechny deváťáky.

Obě třídy devátého ročníku se sešly v sezemické radnici, kde jim pan starosta, pan ředitel a třídní učitelé pogratulovali k dosaženým školním úspěchům, předali vysvědčení a malé dárečky. 

Třídní kolektivy si pro tuto příležitost připravily pozvánky, časopis, prezentace a zábavné vystoupení.

Cesty našich žáků se posledním rozloučením rozcházejí. My učitelé doufáme, že budou na léta strávená na naší škole vzpomínat jen s radostí a přejeme jim mnoho dobrého do dalších studijních let.

Mgr. Eva Valentová