Testování SCIO v 5. třídách

29. června 2022
Testování SCIO v 5. třídách
I v letošním školním roce proběhlo testování SCIO v 5. a 9. třídách v českém jazyce, anglickém jazyce a matematice. Výborného výsledku ze všech testovaných žáků 5. tříd v Pardubickém kraji dosáhl Josef Pazdera z 5. B. Gratulujeme.

Mgr. Olga Doskočilová