Volby do Školské rady 2024

9. května 2024
Volby do Školské rady 2024

Základní škola Sezemice, okres Pardubice vyhlašuje volby zástupců zákonných zástupců žáků do Školské rady při ZŠ Sezemice. Volby se konají dne 6. června 2024 od 14:30 do 17:30 hodin. Návrhy na kandidáty podávejte na ředitelství školy nejpozději do 17. května 2024.

Ve Školské radě při ZŠ Sezemice pracují 2 zástupci zřizovatele (města), 2 zástupci zákonných zástupců žáků a 2 zástupci pedagogických pracovníků. Zákonní zástupci obdrží volební lístek před volbami elektronicky, nebo přímo u voleb, nebo na www.zssezemice.cz. Informace k volbám budou uvedeny na volebním lístku. Výsledky voleb budou zveřejněny na www.zssezemice.cz.

Mgr. Iva Báchorová

Mgr. Olga Doskočilová

Dokumenty ke stažení