VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY 2021

23. května 2021

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY 2021

Základní škola Sezemice, okres Pardubice vyhlašuje volby zástupců zákonných zástupců žáků do Školské rady při ZŠ Sezemice. Volby se konají dne 1. června 2021 od 14:30 do 17:00 hodin v budově školy.

Volební lístek a volební řád naleznete v příloze.

Mgr. Olga Doskočilová

Fotografování tříd 21. května 2021 Soutěž v anglickém jazyce 30. května 2021