Soutěž v anglickém jazyce

30. května 2021

Soutěž v anglickém jazyce

Naše škola se i v letošním roce zapojila do soutěže v anglickém jazyce, kterou již 11. rokem pořádá Anglické gymnázium Pardubice.

Ačkoliv by se mohlo zdát, že se za zavřenými dveřmi škol v době pandemie nepracovalo, opak byl pravdou. Naše škola se již tradičně zapojila do jazykové soutěže Agyslingua. Její 11. ročník, pořádaný Anglickým gymnáziem Pardubice, se odehrál poprvé celý online. Žáci druhého stupně si nejprve prošli kvalifikací do soutěže v podobě školního kola, které bylo velice vyrovnané, a bylo hodně těžké vybrat vítěze. Nakonec jsme přihlásily naše favoritky – Žanetu Málkovou z 8. A v kategorii A2 a Lucii Remešovou z 9. B v kategorii B1. Děvčata musela během týdne, kdy si ostatní užívali jarních prázdnin, poslat do soutěže nahrávku v délce 5 minut, která odpovídala jasně stanoveným kritériím. Dále pak ihned v pondělí po prázdninách následoval test v MS Forms se zaměřením na poslech, čtení, gramatiku a reálie anglicky mluvících zemí, který musela děvčata v časovém limitu vypracovat. V Anglickém gymnáziu Pardubice pak z celkového počtu 73 soutěžících z různých základních škol vybíraly dvě na sobě nezávislé komise ty nejlepší v každé kategorii. Z tohoto pohledu je 3. místo Žanety Málkové v kategorii A2 nádherným úspěchem. Oběma děvčatům bych pak chtěla poděkovat za důstojnou reprezentaci školy a mám velkou radost, že jsme jim v květnu mohly s kolegyní Mgr. Eliškou Krčálovou konečně osobně předat zasloužené ceny. Přejeme mnoho úspěchů i nadále!

Mgr. Lucie Dlouhá

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY 2021 23. května 2021 Sázení stromků 7. června 2021