Vítejte na našich nových webových stránkách

23. srpna 2017

New logo a

Seznamte se i s novým logem školy, které bude používáno od školního roku 2017/2018.

Webové stránky naší školy prošly o prázdninách zásadními změnami. Byl vytvořen nový design, který vychází z trendů moderního grafického zpracování. Zároveň byla upravena i jejich obsahová stránka tak, aby byla uživatelsky přívětivá. Věříme, že zde najdete vše, co Vás zajímá.

Realizace návrhu loga pro ZŠ Sezemice probíhala ve školním roce 2016/2017. Žáci 8. a 9. ročníku předložili řadu nápadů, do kterých se pokoušeli zahrnout různou symboliku, historická témata i motivy z přírody. Vítězným návrhem se stala práce Terezy Kučerové z 9. ročníku – motiv Kunětické hory jako dominanty okolí se zapadajícím sluncem. Logo bylo doplněno siluetou letícího čápa – stále se vracejícího symbolu Sezemic.

Mgr. Olga Doskočilová

9. třída na výletě na Benecku 25. června 2017 Slavnostní rozloučení 9. ročníku 24. srpna 2017