Úspěchy ve vybíjené pátých ročníků

2. března 2020

P 20200228 115152

V pátek 28. února se třídy 5. A a 5. B zúčastnily turnaje ve vybíjené na ZŠ Dubina. Celá akce byla pojata i jako stmelovací záležitost...

Chladný den pro obě třídy tentokrát nezačal ve školních lavicích naší školy, nýbrž na autobusové zastávce Pardubice, Dubina, kde se děti společně sešly a dohromady s třídními učiteli zamířily do tělocvičny nedaleké základní školy.

Turnaje, který se zde hrál, se mimo našich žáků zúčastnili jejich pardubičtí vrstevníci, jejichž týmy obsadily čtyři místa ve skupině - zbylá čtyři místa patřila nám, jelikož obě třídy byly rozděleny na dvě skupiny z důvodu většího herního času pro každého žáka - hrálo se totiž systémem 10 hráčů v poli + kapitán.

Po nedávné úspěšné účasti na turnaji v přehazované, kterého se z každé třídy účastnily pouze výběry sedmi žáků, bylo tak naše odhodlání k účasti motivováno především možností nechat okusit soutěžní atmosféru sportovního klání i ostatní děti, které se doposud žádného podobného sportovního měření sil s ostatními neúčastnily.

Toto rozhodnutí se nakonec ukázalo jako povedené, děti si totiž bez přehnaných emocí turnaj užily, zapracovaly na týmovém pojetí, myšlení v kolektivních souvislostech a vzájemné podpoře během podávaného výkonu. 

I díky tomu, že se všichni bez rozdílu snažili svému týmu maximálně pomoci, si z turnaje naše týmy odnesly zlato i stříbro - 1. místo 5. A, 2. místo 5. B, a dále pak 4. místo (5. B II.) a 7. místo (5. A II.).

A když hovoříme o odnesení prvních dvou míst, je nutné zdůraznit, že ani po takovém sportovním výkonu se naši úspěšní páťáci neuspokojili přílišným výdejem sil. Cestou zpět jsme totiž autobusovou zastávku pouze minuli, kolemjedoucím autům ze stezky následně jen mávali a po hodinové procházce se vrátili do školy hezky po svých.

Ještě že tak, alespoň jsme stihli dostatečně probrat, jak příjemný půlden jsme společně strávili...

Mgr. Lukáš Knaute

Dětská scéna 2020 - umělecký přednes 25. února 2020 Divadlo? Divadlo! 7. března 2020