Únikovka 2. B

6. června 2024
Únikovka 2. B

Putování po místech, kde stávaly základní školy v Sezemicích (celoškolní projekt). V úterý 28. 5. se druháci vydali po místech, kde se v minulosti vyučovaly sezemické děti.

Postupovali podle úkolů a šifer, které pro celou školu připravila kolegyně Denisa Sitová v rámci celoškolních oslav 530. výročí založení školy v Sezemicích. Děti luštily a četly informace o tom, kdo a kdy školy vedl a architektonicky navrhl. Dozvěděly se i některé podrobnosti o školách, o počtu tříd a pedagogickém sboru. Kolegyni patří dík za zajímavou a poutavou cestu, ve které jsme si ověřili naše znalosti i schopnost spolupracovat. Od nynějška nám některé sezemické budovy budou více blízké - pekárna, fara či Penzion Ve staré škole. 

Mgr. Jitka Kyclová

Fotogalerie