Tři králové ve 2. C - projektový den

7. ledna 2023
Tři králové ve 2. C - projektový den

První pátek nového kalendářního roku dne 6. ledna 2023 patřil tematické výuce Tři králové.

Den jsme zahájili společně seznámením se s tématem a krátkou četbou. Děti zhlédly pohádku na dané téma. 

Během celého vyučování žáky čekaly různé tematické zábavné úkoly. Počítali a vybarvovali pracovní listy, které odpovídaly právě probíhajícímu učivu. Stříhali, lepili, kreslili a hlavně si v průběhu prací zpívali píseň „My tři králové jdeme k vám“.

Svátek Tří králů  je významný den, který se podle kalendáře slaví vždy 6. ledna. Podle legendy to byli králové z Východu. Jedná se o tři mudrce, kteří se objevili v Betlémě krátce po narození Ježíše a jako dary mu přinesli zlato, myrhu a kadidlo. Jmenovali se Kašpar, Melichar a Baltazar.

Celý školní den se povedl a žáci domů odcházeli bohatší o nové poznatky, které se vztahují k zakončení křesťanských vánočních svátků.

      

Mgr. et Mgr. Denisa Sitová

Fotogalerie