Třeťáci v Oucmanicích

28. února 2019

Iphone 145

Před koncem prvního pololetí se děti ze třetích tříd vypravily na třídenní výlet s exkurzemi do Ekocentra Paleta v Oucmanicích. Během programu, který se jmenoval Zapomenutá zima, se děti seznámily s polozapomenutými tradicemi a s průběhem zimy na vsi.

Měly možnost si uvědomit závislost člověka na proměnách přírody. Děti si vyzkoušely, co mohly zažívat děti na vesnici v zimě před 100 lety. Prošly se muzeem starých hospodářských věcí, seznámily se s několika druhy našich ptáků, naučily se rozeznávat stopy zvěře a zkusily si odlít stopu zvířete ze sádry. Dozvěděly se, jak se příroda chová v zimě. Také si upekly vánočku, která jim moc chutnala, a pomocí techniky drátkování si vyrobily ozdobu z kamínku. Akce se vydařila a už se těšíme na další společný výlet.

Mgr. Hana Kašparová

Mgr. Olga Šimková

Olympiáda škol v šachu 26. února 2019 Recitační soutěž pro žáky prvního stupně 1. března 2019