Strom svobody - výsadba při oslavách vzniku ČSR

1. listopadu 2018

Img 7418

V rámci oslav výročí vzniku ČSR jsme u školy zasadili Strom svobody.

Ve čtvrtek 25. října 2018 proběhla na naší škole za účasti žáků 1. stupně v rámci celoškolního projektu zaměřeného na oslavu výročí vzniku ČSR také slavnostní akce, při které byl v prostorách u školní družiny zasazený Strom svobody.

Během této akce jsme si s dětmi popovídali o důvodech, proč vysazujeme Strom svobody zrovna v tomto období a proč se jedná symbolicky o lípu srdčitou (český národní strom). Po připomenutí historických souvislostí jsme apelovali na žáky, že vysazení Stromu svobody s sebou přináší také určitou zodpovědnost ve smyslu následné společné péče a jeho ochrany proti vandalismu. Ke kořenům stromu jsme umístili vzkazy a přání žáků budoucím generacím a Stromu svobody jsme společně zazpívali za doprovodu houslí píseň od Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře Stromy a současnou píseň Za 100 let, která byla složena právě ke stoletému výročí vzniku samostatné ČSR.

Věříme, že nám i generacím příštím lípa vždy připomene tento slavnostní okamžik spojený s oslavami výročí vzniku ČSR a že se nám svým stínem odvděčí za naši následnou péči a ochranu. Strom svobody získala škola zdarma z grantu Nadace Partnerství, sponzorsky byl poskytnut společností GLS Czech Republic, oběma uvedeným bychom tedy tímto chtěli velmi poděkovat.   

     

Mgr. Jan Václavek

Denní a noční pohádkový pochod organizovaný Dětským centrem Veská 31. října 2018 Spaní ve škole 8. A a 8. B 2. listopadu 2018