Sportovní den druhého stupně

8. května 2022

Sportovní den druhého stupně

V pátek 6. května jsme pro žáky druhého stupně uspořádali místo výuky sportovní den. Tato každoroční jarní akce byla díky koronavirové pandemii na tři roky přerušena. O to více si žáci sportování užili.

Soutěžilo se mezi jednotlivými třídami v několika netradičních sportovních disciplínách, které byly doplněny aktivitami pro přemýšlivé žáky. Žáci běhali štafetový běh, šplhali na tyči, hráli fotbal a vybíjenou, stříleli ze vzduchovky na terč, házeli granátem na cíl ze vzdálenosti 14 m a běhali člunkový běh na 4 x 10 m.

Poslední tři jmenované disciplíny jsou součástí okresního kola branně vědomostní soutěže POKOS, do kterého se nominovalo i družstvo z naší školy. Okresní kolo této soutěže se bude konat na přelomu měsíce května a června u nás v Sezemicích ve sportovně rekreačním areálu Mlynářka ve spolupráci s městem Sezemice.


V rámci štafetového běhu jsme jako škola zaběhli maratón za 2 hodiny 36 minut a 23 vteřin.

Sportování bylo proloženo i zábavnými aktivitami jako je skládání rozstříhaných map, stavění stanu, rozluštění zakódované informace a aktivitou pojmenovanou potrubí, kdy si pomocí papírových trubek posílali žáci molitanový míček po předem dané trase.

Jednotlivé disciplíny byly bodově ohodnoceny a stanoveny celkové výsledky mezi třídami. Nejúspěšnější třídou letos byla 9. A.


Mgr. Iva Kaplanová

Mgr. Olga Doskočilová

EVVO soutěže pro třídní kolektivy k Vítání ptačího zpěvu 8. května 2022 Zápis ukrajinských dětí / Зарахування українських дітей 9. května 2022