Slavnostní vyhlášení okresní olympiády dětí a mládeže

18. června 2019

P 20190617 125525

V pondělí 17. 6. se v sále Jana Kašpara na Krajském úřadě v Pardubicích zástupci nejen z řad pedagogů, ale i žáků zúčastnili odpoledního slavnostního vyhlášení výsledků Okresní olympiády dětí a mládeže.

Její výsledky vznikly součtem bodů získaných školami v průběhu školního roku při mnoha jednotlivých disciplínách jako je přespolní běh, plavání, florbal, šachy, basketbal, fotbal, vybíjená či orientační běh.

Z celkového počtu 2925 dětí, které se zúčastnily těchto klání, bylo 169 žáků z naší školy (94 chlapců a 75 dívek) a jejich snaha vynesla v celkovém součtu krásné 6. místo ze všech 35 zúčastněných škol!

Vzhledem k tomu, že v celkovém pořadí byla sezemická škola tou nejlepší mimopardubickou, dovezli jsme zpět jako trofej krásný pohár a diplom, který slouží jako připomínka mnoha výborných výkonů, které v tomto roce podali žáci naší školy. 

Všem tedy děkujeme za reprezentaci školy a přísun bodů, které ji posunuly mezi nejúspěšnější školy v našem okrese.

Mgr. Jan Václavek

Mgr. Lukáš Knaute

Pasování prvňáčků třídy 1. C na čtenáře knihovny 18. června 2019 Sběr bylin 19. června 2019