Pasování prvňáčků třídy 1. C na čtenáře knihovny

18. června 2019

Received 335031133831198

Dne 11. června se sál Sezemického domu proměnil pro žáky 1. C v jednu velkou pohádku.

Žáci 1. C byli za doprovodu svých blízkých, kterými byli rodiče, prarodiče a sourozenci, pasováni na čtenáře za přítomnosti písmenkové víly a krále. Zde se zúročila jejich celoroční snaha při hodinách čtení a poctivá domácí příprava.

Žáci byli pasováni po předchozím splnění dílčích úkolů, které byly podmínkou k získání průkazky do místní knihovny. Vymýšleli slova začínající na zadané písmeno, skládali s pomocí třídních učitelek abecedu do vláčku, četli podle čísel rozkutálenou pohádku a hledali v kouzelném kufříku počáteční písmeno svého křestního jména.

Po splnění všech zadaných úkolů král jednotlivé žáky pasoval na čtenáře a malí čtenáři složili slib - že se budou o knížky hezky starat, budou o ně pečovat a vážit si jich. Za zdárné splnění úkolů dostali prvňáčci knížku a drobné dárky.

Cílem této akce bylo přivést děti ke čtení, proto patří velké poděkování sezemické knihovně a radnici za přípravu a skvělou organizaci.

 

Mgr. Denisa Sitová

Výlet 7. B 17. června 2019 Slavnostní vyhlášení okresní olympiády dětí a mládeže 18. června 2019