Školní výlet šestých tříd

9. června 2022

Školní výlet šestých tříd

V úterý 7. 6. se uskutečnil školní výlet tříd 6. A a 6. B, během něhož žáci nejprve navštívili Archeopark ve Všestarech. Poté jsme se přesunuli do areálu Hospitalu Kuks.

V Archeoparku, který nás přenesl do dob pravěku, jsme si vyslechli poutavé povídání o tehdejším životě. Žáci si zopakovali a obohatili učivo z hodin dějepisu. Dozvěděli se něco nového o zpracování pazourku, mohli si vyzkoušet hod dřevěným oštěpem, práci s dobovými nástroji, opracování kamene nebo drcení obilí.

K nahlédnutí byly v muzeu kromě replik pravěkých předmětů i jeskynní malby a ve venkovní části jsme si mohli prohlédnout rekonstrukce dobových budov. Všichni žáci se během programu aktivně zapojovali a téměř neomylně odpovídali na položené otázky.

Náplní odpolední části výletu byla procházka bylinkovou zahradou a prohlídka Hospitalu Kuks včetně návštěvy lékárny a lapidária se sochami Ctností a Neřestí.

Přestože skoro celé odpoledne pršelo, výlet jsme si společně užili a načerpali nové zážitky. Díky tomu se žáci domů vraceli s úsměvem.   

Mgr. Helena Kamenická

Mgr. Marie Krátká

Výlet osmých ročníků na Macochu 9. června 2022 Školní výlet 1. tříd 10. června 2022