Rozhodnutí pedagogické rady dne 30. 1. 2018

31. ledna 2018

Rozhodnutí pedagogické rady dne 30. 1. 2018

Poučení pro žáky 2. stupně naší školy.

Žáci 2. stupně naší školy jsou povinni psát práce kontrolované učitelem a zápisy do žákovské knížky perem s neodstranitelnou stopou.

Mgr. Zuzana Brandová

Turnaj v přehazované 29. ledna 2018 Město Sezemice a sport 19. února 2018