Rozhodnutí pedagogické rady dne 30. 1. 2018

31. ledna 2018

%c5%a1kola 1

Poučení pro žáky 2. stupně naší školy.

Žáci 2. stupně naší školy jsou povinni psát práce kontrolované učitelem a zápisy do žákovské knížky perem s neodstranitelnou stopou.

Zuzana Brandová

Turnaj v přehazované 29. ledna 2018 Upozornění pro rodiče budoucích prvňáčků  - odklad školní docházky 6. února 2018