Ptačí soutěž v 1. A

2. května 2022

Ptačí soutěž v 1. A

První neděli v květnu slavíme Mezinárodní den ptačího zpěvu. K tomuto dni vyhlásil krajský úřad v Pardubicích různé soutěže. Do jedné z nich se přihlásili i žáci 1. A.

Naším soutěžním úkolem bylo namalovat alespoň deset ptáků, napsat jejich názvy a vytvořit z nich koláž. Fotografii dětí i s jejich výtvorem jsme pak zaslali do soutěže.

Zatím ještě nevíme, jestli mezi žáky ostatních pardubických škol uspějeme a vyhrajeme nějakou cenu, hlavní ale pro nás je, že jsme poznali nové druhy ptáků, popovídali jsme si o nich, naučili se je namalovat a u společné práce jsme se dobře pobavili. 

Mgr. Kateřina Enderová

Čarodějnický den v 1. C 29. dubna 2022 EVVO soutěže pro třídní kolektivy k Vítání ptačího zpěvu 8. května 2022