Přírodovědná exkurze 4. B

31. října 2023
Přírodovědná exkurze 4. B

V úterý 17.10. se třída 4. B zúčastnila přírodovědné exkurze na farmě v Ostřetíně. I přes chladné podzimní dopoledne se jednalo o skvělý zážitek...

Celá akce proběhla v rámci vzdělávacího projektu „UŽ TO VÍM", který je zaměřen na zemědělství, chov hospodářských zvířat a výrobu sýra a který vznikl za podpory Ministerstva zemědělství.
V průběhu dne jsme po příjezdu do Ostřetína postupně vystřídali hned několik zajímavých aktivit. Vše začalo prvním seznámením s výrobou sýra a jeho přípravou pro pozdější dokončení produktu. Mezitím se celé naší třídě věnovala paní ošetřovatelka, která nás provedla celým areálem. Děti se tak skamarádily s několika stovkami krav a telat a poznaly celé fungování farmy, navštívily také dojírny, ve kterých viděly, jakým způsobem se dojí mléko. V poslední části programu jsme se odebrali zpět do kuchyňky k dokončení sýrové dobroty. Hotový výsledek si pak každý mohl v krabičce odvézt domů k ochutnání celé své rodině.
Celou exkurzi lze tak hodnotit jako velice vydařenou a jako třída se těšíme na další společnou akci.

Mgr. Lukáš Knaute

Fotogalerie