Primárně preventivní program v 6. ročníku

23. května 2024
Primárně preventivní program v 6. ročníku

V pátek 17. 5. 2024 proběhl v šestém ročníku dvouhodinový program zaměřený na primární prevenci sociálně patologických jevů od společnosti ACET, kterým nás provedl pan lektor Pavel Suchý. Cílem a smyslem programu Etika mezi světy pro druhý stupeň je zaměření se na harmonizaci vztahů, atmosféru vzájemné důvěry, otevřenost a spolupráci kolektivu.

Program, který byl určený speciálně pro žáky 6. tříd, nesl název ,,Bolest - nemoc jménem šikana". Hlavní náplní dvou vyučovacích hodin byly sociální hry a aktivity, které dětem připomněly, jak rozpoznat šikanu vs. škádlení, jak se chovat k agresorům, jak pomoci obětem, nastavení a respektování hranic.

Mgr. Lucie Dlouhá

Mgr. Veronika Veverková

Mgr. Eliška Krčálová

Fotogalerie