Přijímací řízení na střední školy

17. října 2022
Přijímací řízení na střední školy

  • Přihlášku ke vzdělávání - studiu ve střední škole - podává uchazeč řediteli střední školy pro první kolo přijímacího řízení do 30. listopadu 2022 pro obory vzdělání s talentovou zkouškou a do 1. března 2023 pro obory vzdělání bez talentové zkoušky. V uvedených termínech musí být již přihlášky doručeny řediteli střední školy.
  • Přihlášku ke studiu pro obory vzdělání s talentovou zkouškou obdrží žák na vyžádání od výchovné poradkyně, přihlášky pro obory bez talentové zkoušky obdrží žák spolu s pololetním vysvědčením.
  • Žák má možnost podat dvě přihlášky na školu s talentovou zkouškou a dvě přihlášky na školu bez talentové zkoušky.
  • Další informace o přijímacím řízení pro letošní školní rok se dozvíte v přiložených dokumentech. Informace o středních školách a nabízených oborech získáte i na www.atlasskolstvi.cz. V případě zájmu o konzultaci mne, prosím, kontaktujte. olga.doskocilova@zssezemice.cz, 732 315 715

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA SŠ  
Zveřejnění kritérií přijímacího řízení SŠ
obory vzdělání s talentovou zkouškou do 31. října 2022
ostatní obory vzdělání do 31. ledna 2023
Odevzdání přihlášek na SŠ
obory vzdělání s talentovou zkouškou + obory konzervatoře + gymnázium se sportovní přípravou do 30. listopadu 2022
ostatní obory vzdělání do 1. března 2023
Talentové přijímací zkoušky
talentová zkouška do oboru vzdělání s talentovou zkouškou dva termíny v období 2.–15. ledna 2023
talentová zkouška v konzervatoři dva termíny v období 15.–31. ledna 2023
talentová zkouška do oboru vzdělání gymnázium se sportovní přípravou dva termíny v období 2. ledna–15. února 2023
Jednotná přijímací zkouška
jednotné zkoušky – čtyřleté obory vzdělání, nástavbové obory vzdělání 13. a 14. dubna 2023
jednotné zkoušky – 6letá a 8letá gymnázia 17. a 18. dubna 2023
náhradní termín jednotné přijímací zkoušky 10. a 11. května 2023
Školní přijímací zkoušky
školní přijímací zkoušky v 1. kole  – obory s maturitní zkouškou dva termíny v období 12.–28. dubna 2023
školní přijímací zkoušky v 1. kole – obory se závěrečnou zkouškou 22. – 30. dubna.2023
školní přijímací zkoušky v dalších kolech

termíny stanoví ředitel školy SŠ

Doporučujeme k přihlášce přiložit případná osvědčení o školních úspěších dle kritérií přijímacího řízení jednotlivých středních škol (např. umístění v okresních a krajských kolech olympiád apod.) nebo o dlouhodobé mimoškolní činnosti (ZUŠ, zájmové kroužky apod.).

Všechny informace, dokumenty a aktuality mají vycházející žáci v google učebně Přijímací řízení na SŠ 2022/2023.

Mgr. Olga Doskočilová

Dokumenty ke stažení