Příběh Bible

28. listopadu 2017

Logo pr%c5%afhledn%c3%a9 bez r%c3%a1mu 1

Literárně-historickou ochutnávku toho nejlepšího ze Starého i Nového zákona měli možnost zhlédnout žáci našich 8. a 9. ročníků.

V úterý 21. listopadu se zúčastnili přednášky společnosti Literapoint a  dostali odpovědi na různé otázky, např. jak bůh stvořil svět a člověka? A kde vlastně byl ráj? Jak těžké bylo pro Noeho postavit archu a existují snad na světě dodnes stopy po velké potopě? Co bylo smyslem Ježíšova působení v Galileji a proč byl nakonec ukřižován? Věříme, že zajímavý pořad se žákům líbil a rozšířil jejich znalosti v oboru literatury i historie. 

Mgr. R. Svatoňová
Mgr. Radka Svatoňová

Semiramis - program dlouhodobé primární prevence zaměřený na rizikové chování a zdravý životní styl 28. listopadu 2017 9. třída v Praze 30. listopadu 2017