Přespolní běh - Regionální olympiáda dětí a mládeže

15. září 2022
Přespolní běh - Regionální olympiáda dětí a mládeže

Po delší časové odmlce se žáci naší školy mohli zúčastnit sportovní akce Přespolní běh pod záštitou Pardubické sportovní organizace.

Letošní školní rok tak začal sportovně a s úsměvem na tváři, přestože nám počasí nepřálo. 18 žáků II. stupně (8 dívek, 10 chlapců) reprezentovalo hrdě naši školu v běhu na 1,5 km a 3 km. V hojné účasti se nejlépe umístily dívky ze 7. B a obsadily celkově 4. místo z 11 přihlášených škol jejich věkové kategorie. Naše další týmy rovněž statečně bojovaly a umístily se na 5. místě (chlapci 7. B). Ve starší kategorii se umístily dívky (8. A, 9. B) na 9. místě a v kategorii starší chlapci, žáci 9. B, ve velké konkurenci obsadili 10. místo. Velké díky patří všem zúčastněným nejen za jejich sportovní výkon, ale i velké nasazení.

Mgr. Dominika Láníková

Mgr. Alena Srkalová

Fotogalerie