Pozvánka na oslavu Dne Země + EVVO soutěže

11. března 2021

Pozvánka na oslavu Dne Země + EVVO soutěže

Z důvodu nepříznivé epidemiologické situace proběhne letošní oslava Dne Země online formou v termínu od 22. do 24. dubna. Žáci se mohou v průběhu března a dubna zúčastnit výtvarné a fotografické EVVO soutěže o ceny. V přílohách tohoto článku naleznete pozvánku na oslavu Dne Země a propozice uvedených soutěží.

Protože současná epidemiologická situace bohužel stále neumožňuje to, aby Den Země Pardubického kraje proběhl v obvyklém formátu hromadné akce v Den Země (22. dubna), letošní oslava tohoto environmentálního svátku proběhne třídenní online formou od 22. 4. do 24. 4. a bude spojena s osvětovými a soutěžními aktivitami pro všechny žáky i širokou veřejnost. Součástí oslav budou soutěžní kvíz o ceny, webinář, výtvarná soutěž pro děti do 12 let a soutěžní tajenka o zajímavé ceny. Přesný časový harmonogram oslav Dne Země Pardubického kraje 2021 naleznete na tomto odkazu.  

https://ekoosveta.cz/den-zeme-2021/ 

Vyzýváme tímto všechny zájemce z řad žáků naší školy, aby se zapojili do soutěží o hodnotné ceny spojených s oslavami Dne Země. Případné soutěžní obrázky dětí zasílejte přímo organizátorovi soutěže formou emailové komunikace (soutěžní obrázek přiložit jako přílohu mailu) na adresu soutez@ekoosveta.cz. Do předmětu mailu napište Den Země 2021 a v mailové zprávě uveďte věk a jméno dítěte, kontakt a případně, bude-li dítě (rodič) chtít, přiložte i fotografii, která bude s obrázkem zveřejněna. 

Pokud by někdo (spíše z řad žáků starších ročníků) měl zájem natočit krátké edukativní soutěžní video do soutěže ke Dni Země (časový rozsah 2 - 3 minuty), tato videa se do soutěže zasílají přes školu, případní zájemci mi tato natočená videa mohou zaslat s označením Edukativní video - soutěž Den Země na mailovou adresu jan.vaclavek@zssezemice.cz do 30. března.

Dle propozic soutěže má mít video vzdělávací charakter a časovou délku 2-3 minuty, má být zaměřené na určitou oblast životního prostředí dle výběru autora. Vizuální podoba videa je ponechána plně v režii autorů s tím, že zdarma krajský koordinátor EVVO může pomoci s postprodukcí videa - tzn. vložit do pozadí hudbu, logo školy případně další stručné propagační informace (nabídka postprodukce zdarma je pro prvních deset videí). Je na zvážení autora, zda video bude infografické nebo hrané. Důležitou podmínkou je, aby se posluchači dozvěděli něco zajímavého, aby dané informace byly předkládány zajímavou formou. Rovněž je ponecháno na zvážení autorů, zda video bude koncipováno pro děti nebo pro dospělé. NEJEDNÁ SE PRIMÁRNĚ O PROPAGAČNÍ VIDEO INSTITUCE, ALE VIDEO MÁ MÍT VZDĚLÁVACÍ/OSVĚTOVOU ROLI. Zároveň musí obsahovat pravdivé informace. Jinak nebude přijato do soutěže. O zařazení videa do soutěže výhradně rozhoduje organizátor soutěže – krajský koordinátor EVVO v Pardubickém kraji. Videa následně budou uveřejněna na stránkách krajského koordinátora EVVO a bude vytvořena marketingová kampaň. Na Den Země budou návštěvníci webu moci hlasovat a první tři videa s nejvíce hlasy získají finanční odměnu 10 000 Kč/video. I hlasující si budou moci zasoutěžit prostřednictvím kvízu, který bude sestaven ze soutěžních videí (tato soutěž bude přizpůsobena 1. stupni ZŠ) a po vylosování ze správných odeslaných kvízů dostanou tři soutěžící adopční listy (krajský koordinátor EVVO uhradí roční adopci 3 zvířat ze záchranné stanice v Pardubickém kraji) a výherce též obdrží příslušného plyšáka. 

V měsíci březnu probíhá také soutěžní akce pro malé děti z 1. a 2. ročníku s názvem Probuzení přírody 2021. Propozice a informace k této soutěži pro naše nejmenší školáky naleznete v příloze tohoto článku nebo na následujícím odkazu 

https://ekoosveta.cz/probuzeni-prirody-2021/

Soutěžní obrázky dětí k Probuzení přírody 2021 zasílejte rovněž přímo organizátorovi soutěže do 20.3. 2021 do 17 hodin, nově se soutěže mohou účastnit i starší děti  a soutěž byla rozšířena o literární část (básničky).

Informace k uvedeným soutěžím a kvízům najdete také na následujícím odkazu.

https://ekoosveta.cz/kvizy-a-souteze/    

Mgr. Jan Václavek

Ladovská zima 8. března 2021 Změny v přijímacím řízení na střední školy - aktuálně 17. března 2021