Poohlédnutí za první třídou - 1. C

30. srpna 2019

Hodina tv s instruktorem %281%29

Ve školním roce 2018/2019 se třída 1. C zúčastnila mnoha akcí a spoustu jich i zorganizovala v rámci výuky i mimo ni. S žáky jsme si zpříjemnili učení mnoha aktivitami a zorganizovali jsme i akci pro rodiče v podobě vánočních dílen, kde jsme si odpoledne užili se spoustou dobrot. Žáci prožili několik projektových dnů v rámci výuky, kde jsme se v době oslav Halloweenu učili v maskách, nebo pracovali na celoškolním projektu Týden zdraví.

Žáci se učili ve skupinách, kde cílem bylo posílit spolupráci, pomoc a vztahy mezi sebou. Zažili jsme zajímavou sportovní hodinu s instruktory, kde se vyučovalo jinou formou, než jsou klasické hodiny tělesné výchovy. Absolvovali jsme besedu se spisovatelkou, projekt Zdravé zoubky, návštěvu se zvířátky, kde se žáci dozvěděli informace o životě ježka. Ekologický projekt v přírodě se dětem též velmi líbil.  Navštívili jsme představení budoucích prvňáčků v Sezemickém domě a byli jsme pasováni na čtenáře. Před koncem školního roku jsme jeli na celodenní výlet, kde na nás čekala krásná procházka s programem. Den před koncem školního roku a před prvním rozdáním vysvědčení jsme navštívili zahradu u jedné maminky, která si pro nás připravila úžasný program. Žáci plnili úkoly, které museli nejdříve podle indicií najít. Na konci aktivity je čekal poklad, který našli podle vyluštěných úkolů. Bylo pro nás připraveno  mnoho dobrot v podobě ovoce a osvěžujícího ovocného dortu i domácích limonád. Odpoledne jsme strávili společně s rodiči u ohně, kde jsme si opekli buřty a snědli dobroty, které si pro nás maminky připravily. Piknik se velmi vydařil. Všichni si pochutnali, hezky popovídali a zahráli si spoustu her.

Rodičům jsem rozdala diplomy za zvládnutí první třídy a všichni jsme se společně zasmáli a pobavili. Zhodnotili jsme společně první školní rok a rozešli se na prázdniny. Během prázdnin přišlo mnoho milých pozdravů, které mi vykouzlily úsměv na rtech.

 

Mgr. Denisa Sitová

Devítky se rozloučily aneb co se dá zažít za devět let na základní škole 28. srpna 2019 Certifikát - Pečujeme o vzdělávání 5. září 2019