Pohádkový den aneb Slavnost Slabikáře

30. listopadu 2017

Slabik%c3%a1%c5%99 061

Ve čtvrtek 30. listopadu se třída 1.B proměnila v pohádkové písmenkové království a děti měly za úkol zachránit zakletou princeznu.

K tomu však bylo potřeba splnit mnoho úkolů, například vylovit perly z rybníka, zachránit mravence, projít bludištěm a na závěr také zdolat dlouhou strastiplnou cestu až na daleký hrad. Za každý splněný úkol děti získaly zlatý klíč, který napomohl princezně k vysvobození. Děti tak prokázaly, že si umí poradit se čtením, psaním nebo vyhledáváním písmen, slabik i slov.

Na závěr pohádkového dopoledne všichni prvňáčci slavnostně převzali svoji zaslouženou odměnu – nový Slabikář.

Mgr. Kateřina Enderová

Mgr. Kateřina Enderová

9. třída v Praze 30. listopadu 2017 Čtenářské odpoledne 6. prosince 2017