Pasování prvňáčků na čtenáře

28. června 2022
Pasování prvňáčků na čtenáře
V úterý 21. června byli žáci prvních tříd i jejich rodiče a příbuzní pozváni do parku Mlynářka na setkání u příležitosti pasování prvňáčků na čtenáře.

Děti se vypravily do Písmenkového království, kde musely splnit tři úkoly, které jim uložila paní Abeceda. Všem se podařilo vymyslet slova začínající danou hláskou, společnými silami poskládali abecedu a v kouzelném kufříku vyhledali počáteční písmeno svého jména. Všichni prvňáčci tedy mohli být panem králem pasováni na rytíře čtenářství. Za odměnu dostali průkazky do městské knihovny a hezké knížky.

Doufejme, že se děti stanou pravidelnými návštěvníky knihovny a získají pěkný vztah ke knihám a ke čtení. Všem, kteří se na této tradiční akci podíleli, moc děkujeme. Zároveň děkujeme panu Štefanu Švestkovi za poskytnuté fotografie.

Mgr. Olga Šimková

Mgr. Kateřina Enderová

Fotogalerie