Okresní kolo branně vědomostní soutěže POKOS

6. června 2022

Okresní kolo branně vědomostní soutěže POKOS

Pořadatelem soutěže bylo Krajské vojenské velitelství Pardubice a hlavním organizátorem kpt. Ing. Tereza Kembická. Všechna čtyři okresní kola se konala ve dvou dnech 31. 5. a 1. 6. ve sportovně rekreačním areálu Mlynářka u nás v Sezemicích ve spolupráci s městem Sezemice a Krajským sdružením hasičů Pardubického kraje. Mottem této soutěže je: „Nebuď jen žákem, staň se občanem aneb kde je vůle, tam je cesta.“

Každou zúčastněnou školu reprezentovala šestice žáků (3 dívky a 3 chlapci) z 6. – 8. ročníku. Z naší školy to byli Ella Vejvodová, Josef Provazník, Valérie Ryšavá, Matěj Šrámek, Michaela Josková a David Jirásek. Soutěžilo se ve střelbě ze vzduchovky na terč, v hodu granátem na cíl, ve člunkovém běhu a v běhu na 4 kilometry ve stylu únikové hry, kde soutěžící luštili šifry, vyměnili kolo u osobního automobilu, uhasili požár, plnili další různé pohybové úkoly a na závěr vypracovali vědomostní test POKOS. Jednotlivé disciplíny byly bodově ohodnoceny
a součet těchto bodů stanovil celkové pořadí družstev. Do krajského kola, které se bude konat na podzim v Králíkách, postoupila tři nejlepší družstva. Naše družstvo nakonec obsadilo desáté místo.

Pořadatel zařadil soutěžícím další zajímavé doplňkové aktivity, které se do soutěže nepočítaly. Žáci si během čekání na výsledky vyzkoušeli rozborku a sborku útočné zbraně SA vz. 58, mohli si zkusit kardiopulmonální resuscitaci (KPR) na resuscitační figuríně a prohlédli si vybavení sanitky KSH.

Všem se tato netradiční soutěž velmi líbila a děkuji výše jmenovaným žákům za reprezentaci školy.


Mgr. Iva Kaplanová

Mgr. Olga Doskočilová

Sportovní den 1. stupně 6. června 2022 Návštěva 7. A a 7. B v knihovně 6. června 2022