My už prezidenta máme ... volby 2. stupeň

13. ledna 2023
My už prezidenta máme ... volby 2. stupeň

Tento týden se žáci duhého stupně stali voliči. Během hodin výchovy k občanství si nanečisto zkusili, co v praxi obnáší volební právo.

Od začátku letošního školního roku jsme se tématu voleb dotkli již několikrát. S přibližujícím se termínem prezidentských voleb se téma, tak jako ve společnosti, stalo součástí našich týdenních aktualit. Nejstarší žáci zaznamenali, co v praxi obnáší rozhodnutí Ústavního soudu, ti mladší zase rozhodnutí soudu v souvislosti s prezidentským kandidátem nebo strategický odchod těsně před samotnou volbou. Zajímavou debatou byl i pohled na představitele v čele státu - prezidenta či prezidentku.

Na jednu vyučovací hodinu se 7 tříd proměnilo na 7 volebních okrsků. Volební účast byla až na 1 třídu 100%. Vysvětlili jsme si, že „volit" není povinnost, ale právo, které je třeba zodpovědně využít. V úvodu hodiny jsme se seznámili s jednotlivými kandidáty. Zjistili jsme, jaké jsou podmínky pro prezidentskou kandidaturu a jaký je obecně princip voleb. Následně každý dostal u naší třídní volební komise hlasovací lístek a za plentou (tabulí) si v tajné volbě odhlasoval. Komise zkontrolovala platnost hlasů a sečetla volební lístky.

A pokud Vás zajímá výsledek? Dvě třídy zvolily svého prezidenta v prvním kole. Pět tříd vybralo prezidenty ve druhém kole následovně:

6. A - (Danuše Nerudová x Petr Pavel) Petr Pavel

6. B - (Danuše Nerudová x Andrej Babiš) Danuše Nerudová

7. A - (Andrej Babiš x Petr Pavel) Petr Pavel 

7. B - Petr Pavel 

8. A - (Andrej Babiš x Danuše Nerudová) Danuše Nerudová

9. A - (Petr Pavel x Danuše Nerudová) Petr Pavel 

9. B - Petr Pavel

Naši nejstarší žáci jsou ti, kterých se již další volba prezidenta bude také týkat, se tento týden  stali zodpovědnými občany pro to naše školní kolo.

Nyní je ale stále s otazníkem, který z letošních kandidátů se ujme pomyslného žezla na dalších 5 let a zda budeme mít 4. prezidenta či prezidentku České republiky. 

Mgr. Alena Srkalová

Fotogalerie