Logická olympiáda - krajské kolo

12. listopadu 2018

Letak lo 2018 vetsi

Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování.

Logická olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování. Vypsány jsou kategorie od mateřských škol až po střední školy.

V letošním ročníku se na základě výsledků domácího kola do krajského dostali z naší školy dva žáci. Z prvního stupně žák 5. B Vít Mareš a ze stupně druhého Matěj Krátký, žák třídy 9. B. Vít Mareš obsadil 30. místo a Matěj Krátký se umístil na krásném 6. místě. Oběma děkuji za reprezentaci školy a Matějovi gratuluji k velmi pěknému umístění v této soutěži.

Mgr. Iva Kaplanová

Mgr. Olga Doskočilová

Návštěva z Brna 12. listopadu 2018 Návštěva v knihovně 22. listopadu 2018