Kurz zvládání mimořádných situací

16. května 2019

20190507 113239

V úterý 7. 5. se žáci druhého stupně zúčastnili kurzu zvládání mimořádných situací, který připravila společnost Progress Rescue z Jihlavy ve spolupráci s Městskou policií Sezemice. Žáci byli rozděleni do skupin, ve kterých pracovali pod dohledem zkušených instruktorů na stanovištích v tělocvičně i venkovním areálu školy. Vyzkoušeli si i uplatnění získaných znalostí a dovedností ve stresové zátěži.

Praktická venkovní stanoviště byla zaměřena především na poskytnutí kvalitní první pomoci, ale nechyběla ani populární střelba. Žáci si vyzkoušeli transport raněného, resuscitaci, obvazování krvácejícího zranění i poskytnutí tepelného komfortu. V tělocvičně potom zhlédli prezentace, které se zabývaly řešením různých krizových situací. Jednalo se například o požár, povodeň, výbuch nebo autonehodu. Dle reakcí žáků se kurz líbil a odnesli si mnoho nových zkušeností, zážitků a dovedností. Pedagogický sbor tento kurz také absolvoval jak v teoretické, tak i praktické části.

Děkujeme společnosti Progress Rescue a Městské policii Sezemice za profesionální zajištění celé akce.

Mgr. Jiří Březina

Mgr. Olga Doskočilová

Beseda se spisovatelkou ve druhých třídách 13. května 2019 Dívčí minikopaná v Pardubicích 16. května 2019