Beseda se spisovatelkou ve druhých třídách

13. května 2019

Projekt 001

Poslední dubnový den navštívila naši školu autorka dětských knížek paní Jitka Vítová, aby druháky seznámila se svými knihami vydávanými nakladatelstvím Thovt.

Paní spisovatelka dětem představila všechny svoje knížky a s některým z nich děti ve skupinkách dále pracovaly. Vyhledávaly informace v textu, porovnávaly obrázky nebo odpovídaly na otázky. Děti se paní Vítové pochlubily, že některé knihy, například o Květušce a tesaříkovi, už mají přečtené. 

Druháci se ale také dozvěděli, co všechno je potřeba udělat, než se knížka dostane dětem do ruky. Paní spisovatelka vysvětlila práci autora, ilustrátora, grafika, redaktora v nakladatelství i postup v tiskárně. Ukázala, jak vypadá kniha ještě nehotová, jak se tisknou a skládají listy, jak se tvoří obálka, co je to předsádka knihy.

Beseda jistě přispěla k pěknému vztahu ke knížkám i ke čtení, který se u našich dětí snažíme vybudovat.

Mgr. Kateřina Enderová

Sportovní den 12. května 2019 Kurz zvládání mimořádných situací 16. května 2019