Informace školy k plánované stávce pracovníků ve školství 27. 11. 2023

22. listopadu 2023
Informace školy k plánované stávce pracovníků ve školství 27. 11. 2023

Vážení rodiče, vedení školy oznamuje, že v pondělí 27. listopadu naše škola podpoří stávku vyhlášenou Českomoravským odborovým svazem pracovníků ve školství, ale rozhodli jsme se zajistit výuku, školní družinu i oběd formou studených balíčků. Oběd mají nyní všichni strávníci přihlášený. Strávníci, kteří nemají zájem o studený balíček, si musí oběd odhlásit.

K rozhodnutí podpořit stávku nás vede snaha o zachování kvalitní výuky a fungování školy. V příštím roce má dojít k snižování objemu peněz plynoucích do školství. Tento krok bude mít za následek snížení možností podpory žáků v rámci diferenciace a individualizace výuky. Sníží se počet dělených hodin v českém jazyce, matematice, chemii, fyzice, přírodopisu atd. a sníží se pestrost volitelných předmětů. Zvýší se i počty žáků ve skupinách výuky jazyků do maximálního počtu 24 žáků.

Následkem bude i redukce počtu míst asistentů pedagoga, kteří pomáhají ve třídách s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci s poruchami učení, chování, sníženými rozumovými schopnostmi, žáci s odlišným mateřským jazykem).

Jedná se i o mzdové ohodnocení nepedagogických pracovníků, které je již nyní na velmi nízké úrovni, a není proto jednoduché tato místa ve školách obsadit. Tyto profese ale škola ke svému fungování nezbytně potřebuje.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Mgr. Jiří Březina

Mgr. Zuzana Brandová

Mgr. Olga Doskočilová

Dokumenty ke stažení