Exkurze žáků devátých tříd

21. září 2018

Img 20180914 122537

Žáci devátých tříd se v pátek 14. 9. zúčastnili exkurze do Pardubic. Nejprve si poslechli přednášku Osudové osmičky organizovanou DDM Beta a poté se přesunuli do SOŠ Labská, kde je čekalo nejen ověření znalostí z etikety stolování, ale i mnoho dalších informací a aktivit.

Přednášku Osudové osmičky si pro žáky základních škol Pardubického kraje připravil PhDr. Vojtěch Kyncl, Ph. D., který pracuje jako historik Památníku Lidice a je také vědeckým pracovníkem Historického ústavu Akademie věd v oddělení dějin 20. století. Bohužel zklamala technika a připravené dobové dokumenty nebylo možné žákům odprezentovat. Uvidí je tedy v rámci projektového týdne, který proběhne v říjnu na naší škole. Součástí přednášky byla i beseda s pamětníkem, který přežil vypálení Lidic. Jako několikatýdenní miminko byl odebrán rodičům a odvezen do Prahy.

Dále exkurze pokračovala pěším přesunem na SOŠ Labská. Prošli jsme Perštýnské náměstí a kolem zámku a přes zdymadlo jsme zamířili do ulice U Josefa. Čekalo tam na žáky mnoho zajímavého. Představení studijních a učebních oborů a hlavně naši absolventi, kteří na škole studují. Přednáška a kvíz o etiketě přinesly i ochutnávku míchaného nápoje, který nám připravila jedna z absolventek naší školy. Byl výborný. Dále zde byla možnost zkusit si práci cukráře a ozdobit si vlastní muffin. I zde nám pomáhaly dvě absolventky naší školy.

Na hotelové škole nechyběl ani tříchodový oběd, který nám naservírovali studenti oboru kuchař - číšník. I tady uspěli na výbornou. A po prohlídce školy i cukrářské výrobny jsme se rozešli domů. Naše žáky z nabízených oborů nejvíce zaujal obor veřejná správa a kuchař - číšník. 

Mgr. Olga Doskočilová

Předplatné do divadla na školní rok 2018/2019 8. září 2018 Liga škol OB - 1. kolo 23. září 2018