Divadelní představení ve Východočeském divadle v Pardubicích

20. června 2022
Divadelní představení ve Východočeském divadle v Pardubicích
V letošním školním roce si předplatné do VČD skupiny Z zakoupilo 25 žáků naší školy a s nimi i dalších 14 předplatitelů z řad jejich rodičů a kamarádů. Předplatitelé navštívili celkem čtyři divadelní představení.

Na všechna představení jsme zavítali na hlavní scénu Východočeského divadla. Přestože část divadelní sezóny byla ještě narušena koronavirovou epidemií, všechna čtyři představení se konala. První z nich byla hra Až ustane déšť, kterou napsal Andrew Bovell. Odehrávala se v Londýně a Austrálii. A vyznačovala se velmi povedenou scénou, která využívala i prvky moderních technologií. Druhé představení - Noc na Karlštejně - bylo bohužel pro nemoc v souboru nahrazeno hrou Normální debil 2. Třetí představení se neslo v pohádkovém duchu - Tři veteráni. Tato inscenace se všem velmi líbila. A jako poslední jsme zhlédli hru Jako břitva, která se věnovala spisovatelce Boženě Němcové.

Na novou divadelní sezónu pro školní rok 2022/2023 si všichni zájemci budou moci zakoupit předplatné v září ve škole.

Mgr. Olga Doskočilová

Fotogalerie