Čti s Beksou

6. června 2019

051

V pondělí 18. března odjeli třeťáci do Pardubic, kde se zúčastnili projektu Čti s Beksou, který pořádá BK JIP Pardubice ve spolupráci s Krajskou knihovnou v Pardubicích.

Na úvodním setkání v klubovně dětského oddělení, které se uskutečnilo pro každou třídu zvlášť, si nejprve děti popovídaly o četbě a o oblíbených knihách dětí se zástupci BK Pardubice Kamilem Švrdlíkem a René Peškou a vedoucí dětského oddělení knihovny Jitkou Kyclovou. Potom si každá třída vybrala jednu knihu z bohatého seznamu knih, sestaveného zástupci knihovny. Dětem ze 3. A se nejvíce líbila kniha Garfield a školní duch a děti ze 3.B zaujala kniha Projekt pes - Prázdniny v Beskydech.

Na konci besedy patroni projektu rozečetli dětem vybranou knihu a děti si tuto knihu odnesly do školy. Po jejím dočtení děti vyráběly plakáty, ve kterých zachycovaly své zážitky a dojmy z četby.

Pak už jsme se nemohli dočkat pátku 17. května, kdy nás v našich třídách navštívili zástupci basketbalistů a knihovny. Děti si popvídaly o přečtených knížkách, předaly své plakáty a dostaly drobné odměny. „Jedním z cílů projektu je ukázat dětem paralelu mezi čtením a sportovním výkonem – obě aktivity vyžadují píli a pravidelnost, chceme-li v nich být dobří,” konstatovala Jitka Kyclová z Krajské knihovny v Pardubicích.

Mgr. Olga Šimková

Šachový kroužek 5. června 2019 Anglický program s rodilým mluvčím 7. června 2019